ελληνικά

δημοσιεύσεις

Η συγκεκριμένη βιβλιογραφία είναι η μετάφραση της εγκεκριμένης βιβλιογραφίας της Παγκόσμιας Υπηρεσίας Νικοτίνης Ανωνύμων και δεν είναι ακόμη εγκεκριμένη από το Συνέδριο. Η μεταφράστρια είναι μέλος της Νικοτίνης Ανώνυμων. Υποστηρίζουμε και δημοσιεύουμε την συγκεκριμένη βιβλιογραφία πιστεύοντας ότι θα υπηρετήσει και θα διευκολύνει τους εθισμένους στη νικοτίνη να απελευθερωθούν από αυτή την ισχυρή ουσία.


Παρουσιάζοντας Νικοτίνη ανώνυμοι

Τα δώδεκα βήματα των «Νικοτίνη Ανώνυμοι»

Οι Δώδεκα Παραδόσεις των «Νικοτίνη Ανωνύμων»

Ἠταν χρήσιμο αυτό το περιεχόμενο;

Παρακαλούμε συλλογιστείτε να κάνετε μια δωρεά για την υποστήριξη της Παγκόσμιας Υπηρεσίας Νικοτίνης Ανωνύμων (Εβδομη Παράδοση) για να καλυφθούν τα έξοδα εκτέλεσης του μήνύματος μας σε όλες τους νικοτινομανείς που ζητούν ανάκτηση (Πέμπτη Παράδοση).

Πνευματικά δικαιώματα και Επανεκτύπωση Πολιτική  

Όλα τα άτομα ή οι οργανισμοc πρέπει να εξασφαλίσ ουν άδεια, εγγράφως, από το γραφείοτης Παγκόσμιας Υπηρεσίας Νικοτίνης Ανωνύμων πριν την παραθ ηνιδιποτε ειέπει να εξασφαλίσouv έτηση ή την επανεκτύπωση απο οποιδήποτε πρωτότυπο υλικό της Νικοτίνης Ανωνύμων. Φωτο αντιγρ άφισητης λογοτεχνίας της Νικοτίνης Ανωνύμων από έντυπο υλικό ή αντιγραφή από τηνιστοσελίδα της Παγκόσμιας Υπηρεσίας Νικοτίνης Ανωνύμων σε οποιαδήποτειστοσελίδα ή για δημόσια διανομή είναι παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων. Ταάτομα ενθαρρύνονται να διαβάσουν φυλλάδια λογοτεχνίας Νικοτίνης Ανωνύμων στηνεπίση μη ιστοσελίδα της ΠαγκόσμιαςΥπηρεσίας Νικοτίνης Ανωνύμων. Επισης, διαθ έσιμες λογοτεχνίες μπορούν να αγοραστούν στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα.


 Όλες οι μεταφράσειςτης λογοτεχνίας της Νικοτίνης Ανωνύμων που παρέχονται στην Παγκόσμια ΥπηρεσίαΝικοτίνης Ανωνύμων που γίνονται αποδεκτές και με καλήπίστη , σύμφωναμε την δημοσιευ μ έ νη αποποίηση, περιέρχονται στην ιδιοκτησία της Παγκόσμιας ΥπηρεσίαςΝικοτίνης Ανωνύμων. Τα άτομα, οι οργανωσίες, ή τα μέλη της Nικοτίνης Ανωνύμων πουέχουν δ ο θεί άδεια για τηνπαραγωγή πολλαπλά αντίγραφα του μεταφρασμένου υλικού για διανομή ή για πώληση,θα πρέπει να αναφέρουν αυ τές τις περιπτ ώσεις στο γραφείο της ΠαγκόσμιαςΥπηρεσίας Νικοτίνης Ανωνύμων. Οι χρηματοδοτικές συνεισφορές για υποστήριξη της ΠαγκόσμιαςΥπηρεσίας Νικοτίνης Ανωνύμων ανάλογες με αυτές τις περιπτ ώσεις μπορεί να ζητηθεί, και το ποσόθα καθοριστεί με την διαβούλευση της Παγκόσμιας Υπηρεσίας Νικοτίνης Ανωνύμων.