Suomi

Julkaisut

Tämä teksti on Nicotine Anonymous World Servicen hyväksymän kirjallisuuden kääntäjän ilmaistu näkemys, eikä sitä ei ole toistaiseksi hyväksytty konferenssissa. Kääntäjä on Nimettömien Nikotinistien jäsen. Tuemme ja julkaisemme tätä kirjallisuutta siinä hyvässä uskossa, että se palvelee ja auttaa nikotiiniriippuvaisia löytämään vapauden tämän voimakkaan aineen vallasta.


Nimettömien Nikotinistien esittely

Vastatulleelle sekä kummitoiminta

Tyyneysrukous Nikotiinin Käyttäjille

Lupauksemme

Nimettömien Nikotinistien Kaksitoista Askelta

Nimettömien Nikotinistien Kaksitoista Perinnettä

Kolmannen ja Seitsemännen askeleen rukoukset
Onko tämä sisältö ollut hyödyllistä sinulle?
Pyydämme harkitsemaan lahjoituksen antamista Nicotine Anonymous World Servicen (Nimettömien Nikotinistien Maailmanpalvelun) tukemiseksi (Seitsemäs Perinne). Lahjoitukset käytetään toipumisen viestimme perille saattamiseksi kaikille nikotiiniriippuvaisille, jotka etsivät toipumista (Viides Perinne).

Tekijänoikeus - ja kopiointikäytäntömme 

Kaikkien, sekä yksilöiden että järjestöjen on hankittava kirjallinen lupa Nimettömien Nikotinistien Maailmanpalvelutoimistolta voidakseen lainata tai kopioida alkuperäistä Nimettömien Nikotinistien aineistoa. Nimettömien Nikotinistien kirjallisuuden valokopioiminen painotuotteista tai kopioiminen Nimettömien Nikotinistien Maailmanpalvelun internetsivustolta mille tahansa internetsivustolle tai julkiseen levitykseen on tekijänoikeusrikkomus. Rohkaisemme kaikkia lukemaan Nimettömien Nikotinistien pamflettikirjallisuutta Nimettömien Nikotinistien Maailmanpalvelun virallisella internetsivustolla ja/tai ostamaan kaikkea sitä kirjallisuutta jota web-kaupassamme on tarjolla.


Kaikki se kirjallisuus joka tarjotaan Nimettömien Nikotistien Maailmanpalvelulle ja joka hyväksytään hyvässä uskossa, tulee Nimettömien Nikotinistien Maailmanpalvelun omaisuudeksi. 


Niiden yksilöiden, järjestöjen ja Nimettömien Nikotinistien jäsenien, joille on annettu lupa monistaa käännettyä materiaalia jakeluun ja/tai myyntiin, olisi raportoitava näistä toimistaan Nimettömien Nikotinistien Maailmanpalvelutoimistolle. Maailmanpalvelutoimisto saattaa pyytää taloudellista tukea näiden toimien määrän mukaan. Kyseisen tuen määrästä sovitaan Nimettömien Nikotinistien Maailmanpalvelun toimihenkilöiden kanssa.