עִבְרִית

פרסומים

תרגום עברי זה של הספרות שאושר על ידי ניקוטין שירותים עולמיים אנונימיים הוא דעתו המובעת של המתרגם. המתרגם הוא חבר בניקוטין אנונימי. אנו תומכים ומפרסמים ספרות זו בתום לב שהיא תשרת ותאפשר למכורים לניקוטין למצוא את שחרור התרופה החזקה הזו.עזור למסור את המסר

אנא שקול לתרום לתמיכה בשירותי העולם של ניקוטין אנונימים )מסורת שביעית( לכסות את העלויות של העברת מסר ההחלמה שלנו לכל המכורים לניקוטין

המבקשיםהחלמה)מסורתחמש(. למידענוסףעלתרומותותמיכהעצמית

לִתְרוֹמה

השירות העולמי של ניקוטין אנונימים מקבלים תרגומים שתרמו חברים בתום לב בתור הניסיון . הטוב ביותר של כל חבר להישאר נאמן לתוכן המקורי ולכוונה של הספרות שאושרה בכנס

מדיניות זכויות יוצרים והדפסה מחודשת 

  

יחידים או ארגונים חייבים לקבל הרשאה בכתב, ממשרד השירות העולמי של ניקוטין אנונימים

לפני שהם מצטטים או מדפיסים כל חומר מקורי של ניקוטין אנונימים. העתקה של ספרות ניקוטין אנונימים, הן מחומרים מודפסים והן מאתר השירות העולמי של ניקוטין אנונימים, לאתר כלשהו או להפצה ציבורית הינה הפרה של זכויות יוצרים. אנחנו מעודדים יחידים לקריאה של ספרות ניקוטין אנונימים באתר הרשמי של שירותי ניקוטין אנונימיים או רכישה .מחנות האינטרנט שלנו


התרגומים


כל התרגומים של ספרות ניקוטין אנונימים הניתנים לשירות העולמי של ניקוטין
אנונימים, שההתקבלו בתום לב על פי כתב ויתור שפורסם, הופכים לנחלתם של השירות העולמי של ניקוטין אנונימים. אנשים, ארגונים או חברי ניקוטין אנונימיים שקיבלו אישור לייצר עותקים מרובים של חומרים מתורגמים להפצה או למכירה, צריכים לדווח על כך למשרד של השירות העולמי של ניקוטין אנונימים. ניתן לבקש תרומות כספיות לתמיכה בשירות העולמי של ניקוטין אנונימים, שסכומה ייקבע בהתייעצות עם מועצת המנהלים של ניקוטין אנונימיים