Publications Languages Brasil Dansk Deutsch English Espanol Farsi Finnish Francais Greek Hungarian Italia Japanese Latvian Polish Portuguese Svenska
This is the official website for Nicotine Anonymous World Services. Any unauthorized website using Nicotine Anonymous' name and providing information, opinions, literature or outside links to other websites are not and have not been approved by Nicotine Anonymous World Services.

Publications

Nicotine Anonymous Tolv Trin

Første Trin: Vi indrømmede, at vi var magtesløse over for nikotin, og at vi ikke kunne klare vort eget liv.

Andet Trin: Vi kom til den erkendelse, at en magt større end os selv kunne give os vor sunde fornuft tilbage.

Tredje Trin: Vi besluttede at lægge vor vilje og vort liv over til Gud, sådan som vi opfattede Ham.

Fjerde Trin: Vi foretog en grundig og uforfærdet moralsk selvransagelse.

Femte Trin: Vi indrømmede over for Gud, for os selv og for et andet menneske, nøjagtig hvordan det forholdt sig med vore fejl.

Sjette Trin: Vi var helt indstillet på at lade Gud fjerne alle disse karakterbrist.

Syvende Trin: Vi bad Ham ydmygt fjerne alle vore fejl.

Ottende Trin: Vi lavede en liste over alle de mennesker, vi havde gjort fortræd, og vi var villige til at gøre det godt igen.

Niende Trin: Vi gik direkte til disse mennesker, såfremt vi ikke derved ville såre dem eller andre.

Tiende Trin: Vi fortsatte med vor selvransagelse, og når vi havde fejlet, indrømmede vi det straks.

Elvte Trin: Vi søgte gennem bøn og meditation at forbedre vor bevidste kontakt med Gud, sådan som vi opfattede Ham, idet vi bad om at få at vide, hvad der var Hans mening med os, og om at få styrke til at udføre den.

Tolvte Trin: Når vi som følge af disse trin havde haft en åndelig opvågnen, forsøgte vi at bringe dette budskab videre til nikotin-afhængige og at praktisere disse principper i alt, hvad vi foretog os.