Publications Languages: Brasil Dansk Deutsch English Espanol Farsi Finnish Francais Greek Hungarian Italia Japanese Latvian Polish Portuguese Svenska
 
This is the official website for Nicotine Anonymous World Services. Any unauthorized website using Nicotine Anonymous' name and providing information, opinions, literature or outside links to other websites are not and have not been approved by Nicotine Anonymous World Services.
cialis
Return to Menu

Anonyma Nikotinister ®
Anonyma Nikotinister är en gemenskap, vars medlemmar delar med sig av sina erfarenheter, förhoppningar och styrka, för att kunna tillfriskna från sitt nikotinberoende. Det enda villkoret för medlemskap är en önskan att sluta använda nikotin. Anonyma Nikotinister kräver inga inträdeseller medlemsavgifter; vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag. Anonyma Nikotinister har ingen anknytning till någon religion, sekt eller politisk organisation - ej eller till någon annan form av rörelse. Vi deltar inte i offentliga debatter och är varken förespråkare för eller motståndare till något annat. Vårt främsta syfte är att stödja dem som önskar bli befriade från sitt nikotinberoende.

Copyright by the AA Grapevine Inc.; adapted with permission. Permission to adapt the AA Preamble does not in any way imply any affiliation with or endorsement of any other Twelve Step program or any other outside entity.
Read NicA literature online in 16 languages.
· English
· Espanol
· Francais
· Svenska
· Dansk
· Deutsch
· Farsi
· Hungarian
· Brasil
· Portuguese
· Latvian
· Italia
· Japanese
· Polish
· Greek
· Finnish
 

Order books and pamphlets with NicA's Publications/Literature Order Form.

To download the current literature order form
(You will need Adobe Acrobat Reader® to view and print this PDF file. You can download Adobe Acrobat Reader® free of charge from www.adobe.com. Nicotine Anonymous does not endorse this or any other outside enterprise.)

[email protected]
• Send an email to order a printed paper form with NEED FORM in the subject line.
• If you have placed an order for literature, but have not yet received it, send us an email with all
pertinent information to the order so that we can track it A.S.A.P.

Please include your name and mailing address in the message body.

To order a printed paper form by regular mail
Send your written request to Nicotine Anonymous World Services, 6333 E. Mockingbird Ln., Suite #147-817 Dallas, TX 75214, U.S.A.

 
Home / About Us / Outreach / Meetings / Publications / Service / Store / Contact Us / Site Map
© 2001-2011 Nicotine Anonymous World Services
Toll Free: 877-TRY-NICA (877-879-6422)