Publications Languages Brasil Dansk Deutsch English Espanol Farsi Finnish Francais Greek Hungarian Italia Japanese Latvian Polish Portuguese Svenska
This is the official website for Nicotine Anonymous World Services. Any unauthorized website using Nicotine Anonymous' name and providing information, opinions, literature or outside links to other websites are not and have not been approved by Nicotine Anonymous World Services.

Publications

Anonyma Nikotinister ®
Anonyma Nikotinister är en gemenskap, vars medlemmar delar med sig av sina erfarenheter, förhoppningar och styrka, för att kunna tillfriskna från sitt nikotinberoende. Det enda villkoret för medlemskap är en önskan att sluta använda nikotin. Anonyma Nikotinister kräver inga inträdeseller medlemsavgifter; vi är självförsörjande genom egna frivilliga bidrag. Anonyma Nikotinister har ingen anknytning till någon religion, sekt eller politisk organisation - ej eller till någon annan form av rörelse. Vi deltar inte i offentliga debatter och är varken förespråkare för eller motståndare till något annat. Vårt främsta syfte är att stödja dem som önskar bli befriade från sitt nikotinberoende.

Copyright by the AA Grapevine Inc.; adapted with permission. Permission to adapt the AA Preamble does not in any way imply any affiliation with or endorsement of any other Twelve Step program or any other outside entity.