Publications Languages Brasil Dansk Deutsch English Espanol Farsi Finnish Francais Greek Hungarian Italia Japanese Latvian Polish Portuguese Svenska
This is the official website for Nicotine Anonymous World Services. Any unauthorized website using Nicotine Anonymous' name and providing information, opinions, literature or outside links to other websites are not and have not been approved by Nicotine Anonymous World Services.

Publications

Co NAWS oraz intergrupy oferują mi i mojej grupie?

Światowe Służby Anonimowych Nikotynistów ( Nicotine Anonymous World Services - NAWS)

AN jest stowarzyszeniem mężczyzn i kobiet, którzy wspólnymi siłami chcą uniezależnić się od nikotyny. Jedynym warunkiem członkostwa w Stowarzyszeniu jest pragnienie odstawienia nikotyny. Zadaniem NAWS i regionalnych Intergrup jest wspieranie członków AN i wszystkich grup AN jako całości. Wolontariusze zajmują się organizacją, realizacją projektów służących upowszechnianiu wiedzy o możliwości wyjścia z nałogu.

Dwanaście Kroków i Dwanaście Tradycji

NAWS uzyskał pozwolenie od Światowych Służb Anonimowych Alkoholików  (AAWS, Inc.) na skopiowanie i dostosowanie do swych potrzeb programów Dwunastu Kroków i Dwunastu Tradycji, dzięki czemu również nikotyniści mogą skorzystać z tej metody dochodzenia do zdrowia. Opracowane przez Anonimowych Alkoholików programy Dwunastu Kroków i Dwunastu Tradycji pomogły milionom ludzi uwolnić się od różnych nałogów.

Duchowe przebudzenie, które następuje w trakcie realizacji programu zdrowotnego również przynosi radość i pogodę ducha. Wolność od nikotyny to tylko jeden z darów jaki członek AN może posiąść uczestnicząc w programie Stowarzyszenia.

Zaopatrzenie w zestaw startowy

Nasze Światowe Służby dostarczają każdemu nowicjuszowi darmowy \"zestaw startowy\"; zestaw zawiera kopie broszur i informacje o mityngach. Poza tym członkowie mogą swobodnie uczestniczyć w mityngach, niezależnie od grupy i miejsca spotkania. Jest to możliwe dzięki spójności programowej grup, zapewnianej przez Światowe Służby. Takie rozwiązanie pozwala każdemu członkowi usłyszeć te same treści niezależnie od grupy, w której mityngu przyjdzie mu uczestniczyć.

Literatura

NAWS wspiera wszystkich członków przez publikacje książek AN: The Book, Our Path To Freedom, 90 Days, 90 Ways, and The Twelve Traditions oraz wartościowych i inspirujących broszur. Materiały zostały opracowane przez zdrowych, byłych nikotynistów, którzy jako wolontariusze udzielają się w AN. Przechodząc proces zdrowienia odkrywamy prawdę o tym, że \"dając, sami zyskujemy\". Służba, to tylko jedno z narzędzi powrotu do zdrowia.

Seven minutes (Siedem minut)

Również wolontariusze NAWS publikują swoje czasopismo. Jest to kwartalnik \"Seven Minutes\". Jego prenumerata pozwoli wam lepiej zapoznać się z działalnością NAWS.
W czasopiśmie tym intergrupy ogłaszają najbliższe imprezy (na przykład \"weekendy zdrowotne\"). Członkowie publikują w nim swoje osobiste przeżycia związane z procesem dochodzenia do zdrowia, a także wiersze czy rysunki. \"Seven Minutes\" można określić jako zdalną formą mityngu.
 

Pocztowa i e-mailowa lista przyjaciół korespondencyjnych

Wolontariusze NAWS przygotowują listę członków, którzy pragną wspierać się za pomocą listów lub e-maili. Jest to bardzo użyteczna forma kontaktu, zwłaszcza dla osób z okolic, w których nie organizuje się spotkań.

Żucie

Nikotyna jest uzależniającym narkotykiem, od którego chcemy się wyzwolić. NAWS wspiera wszystkich uzależnionych od nikotyny, czyli również tych, którzy uzależnieni są od tytoniu do żucia. Warto zwrócić uwagę, że ta niebezpieczna metoda zażywania nikotyny jest często bagatelizowana.

Ogólnoświatowy Katalog Mityngowy

Wolontariusze NAWS stale aktualizują i każdego roku publikują Ogólnoświatowy Katalog Mityngowy, dzięki któremu można, między innymi, dowiedzieć się, czy i gdzie w okolicy organizowane są mityngi. Katalog ten jest bardzo przydatny dla członków będących często w podróży. Mogą oni dopasować miejsce spotkań do miejsca ich obecnego pobytu. Z opowieści wielu członków wynika, że obecność na mityngach organizowanych w innych regionach i wśród innych kultur jest bardzo ciekawym doświadczeniem.

Usługi telefoniczne i internetowe

Nasza strona:  http://www.nicotine-anonymous.org , to kolejny źródło informacji o działalności Światowych Służb. Na stronie znaleźć można literaturę NAWS, Ogólnoświatową Listę Mityngową, Nasze Opowieści i inne informacje przydatne członkom i grupom. (nasz adres e-mailowy, numer telefonu, adres pocztowy do korespondencji znajduje się z tyłu broszury).

Finansowanie

Członkostwo w Stowarzyszeniu nie wymaga żadnych opłat, Siódma Tradycja Anonimowych Nikotynistów mówi o tym, że utrzymujemy się z dobrowolnych datków naszych członków. NAWS utrzymuje się ze sprzedaży swoich publikacji, z prenumeraty \"Seven Minutes\" i z datków od grup, intergrup i indywidualnych darczyńców. Kiedy koszyk wędruje podczas mityngu, prosimy pamiętać, że wasza dotacja pomaga utrzymać grupę, intergrupę i biuro Światowych Służb.

Struktura NAWS

Każdego roku, w wybranym mieście, zainteresowani członkowie i delegaci spotykają się na konferencji Światowych Służb. Na spotkaniu tym omawia się działalność Stowarzyszenia i wybiera zarząd składający się z trzech osób: przewodniczącego, sekretarza i skarbnika. Te trzy osoby mają ściśle określone obowiązki, a wiedzę o swej pracy czerpią z doświadczeń zarządu obecnego i byłego. Na zeszłorocznych wyborach powołano obecny zarząd, a członkowie tego, który wówczas ustąpił, przeszli na tzw. \"emeryturę\" i stali się honorowymi członkami zarządu. Tych dziewięciu wolontariuszy współpracuje ze sobą, dzieląc sie doświadczeniem, siłą i nadzieją. Dbają o utrzymanie celów Stowarzyszenia i nadzorują realizację wcześniej przedstawionych zadań.
Członkowie zarządu NAWS nadzorują działania koordynatorów.
Kolejnym elementem struktury jest Komitet Tradycji. Jego członkowie przewodzą służą radami, dzięki którym upewniamy się, że postępujemy według wskazówek Dwunastu Tradycji

Intergrupa

Intergrupa składa się z przedstawicieli grup lokalnych. Przedstawiciele intergrupy są wolontariuszami, którzy regularnie spotykają się, by wymieniać się pomysłami, informacjami i koordynować wspólne przedsięwzięcia. Od 1998 roku powstało 21 intergrup wspierających organizację mityngów. Jeśli chcielibyście w swojej okolicy zorganizować intergrupę, skontaktujcie się z NAWS. Uwaga: Współpraca międzygrupowa.

Zadania intergrupy

Przedstawiciele intergrup pomagają organizować nowe mityngi. koordynują międzygrupową wymianę mówców, co wzmacnia poczucie stowarzyszenia i poszerza zakres dzielonych doświadczeń, sił i nadziei.
Intergrupy mogą stworzyć sobie \"infolinię\", dzięki której każdy, kto szuka pomocy, może zadzwonić i uzyskać numer wolontariusza, który pomoże zlokalizować miejsce najbliższego mityngu. Numer \"infolinii\" widnieje poniżej nazwy intergrupy.
Gdy suma datków pieniężnych z grup jest wystarczająca, intergrupa może ze zniżką zakupić odpowiednie publikacje i rozprowadzić je w swych grupach lokalnych.
Intergrupy mogą również urządzać imprezy. Kilka intergrup opłaca organizację \"weekendów zdrowotnych\" w swych regionach.
intergrupy współpracują również z Biurem Światowych Służb.

Program \"My\"

Twoje \"nie da się\", to nasze \"się da\" (co jest niemożliwe dla ciebie, możliwe jest dla nas). Siła Stowarzyszenia wzmacnia każdego z nas; działamy razem, właśnie dlatego ten program nazywa się \"My\". Zdrowienie i służba idą ręka w rękę. Służąc nie oczekujemy pochwał; służba, to wyraz naszej wdzięczności, wdzięczności okazywanej czynami. Datki płynące od indywidualnych osób, z grup czy z intergrup są również ważnym formami służby, wyrazy wdzięczności i pomagają nam nieść posłanie nadziei.

Jeśli chcielibyście zaangażować się w naszą działalność na poziomie Światowych Służb, możecie to zrobić na kilka sposobów; na przykład, jako wolontariusze obsługujący linie telefoniczne i e-maile od ludzi pytających o mityngi lub po prostu chcących zasięgnąć informacji. Możecie także podjąć służbę w różnych komitetach, takich jak na przykład Komitet Zewnętrzny, zajmujący się szerzeniem informacji o Anonimowych Nikotynistach wśród osób, które nigdy o tym stowarzyszeniu nie słyszały. Potrzebujemy również współpracowników i redaktorów naszego czasopisma \"Seven minutes\".  Jeśli interesuje was któraś z przedstawionych pozycji, prosimy skontaktować się z przewodniczącym NAWS.

Zdajemy sobie sprawę z prawdy Naszej Obietnicy i tego, że \"nie poddaliśmy się wcale\". Uwalniając się spod mocy nikotyny, otrzymaliśmy cenny dar. Duchowe przebudzenie, do którego doszliśmy z programem \"Dwunastu Kroków\" sprawia, że nasze życie jest bardziej radosne, szczęśliwsze i wolne od nikotyny.

Witajcie w Anonimowych Nikotynistach!


Tłumaczenie Dobromir Kaźmierczak