Publications Languages Brasil Dansk Deutsch English Espanol Farsi Finnish Francais Greek Hungarian Italia Japanese Latvian Polish Portuguese Svenska
This is the official website for Nicotine Anonymous World Services. Any unauthorized website using Nicotine Anonymous' name and providing information, opinions, literature or outside links to other websites are not and have not been approved by Nicotine Anonymous World Services.

Publications

Dwanaście Tradycji Anonimowych Nikotynistów (WERSJA ROZSZERZONA)

Poniższy tekst jest tylko wprowadzeniem do broszury \"Dwanaście tradycji Anonimowych Nikotynistów (Wersja rozszerzona)\". Jej pełną, angielską wersję znaleźć można w naszym sklepiku internetowym:
https://www.nicotine-anonymous.org/store.php

Dwanaście tradycji AN (Wersja rozszerzona)

WPROWADZENIE

Program Dwunastu Kroków, oparty na dawnych i uniwersalnych zasadach, nakreśla osobistą drogę ku zdrowiu. Siła indywidualnego zdrowienia drzemie z osobna w każdym członku AN, który bezinteresownie niesie przesłanie swemu koledze - i to działa.

\"Dwanaście Tradycji\" jest tym dla Stowarzyszenia, czym \"Dwanaście Kroków\" dla każdego z jego członków. Grupy zachęca się, by nie żałowały czasu na omówienie Tradycji. Jeśli tradycje nie zostaną ściśle zachowane lub się ich zaniecha, przetrwanie grupy, jak i sukces zdrowotny jednostki mogą być zagrożone.

Bill Wilson (współzałożyciel Anonimowych Alkoholików) jako pierwszy określił Tradycje na podstawie rozmów i zwierzeń pierwszych grup AA. Tradycje czerpią więc z praktyki, z metody prób i błędów, czasem poważnych błędów. Bill Wilson dopracował tradycje do obecnej formy, która została zaadaptowana w 1950 roku w Cleveland, na Światowym Zjeździe Anonimowych Alkoholików.  

Tradycje oparte są na doświadczeniach Anonimowych Alkoholików, których sukces przekonał nas, do pójścia ich śladem.

Nasze stowarzyszenie jest przedsięwzięciem niekomercyjnym, niepodlegającym uzawodowieniu, Nasi przewodnicy są zaufaną służbą. Żaden członek nie może powiedzieć innemu \"nie możesz tego zrobić\" albo \"musisz to zrobić\". Jeśli grupa nie dotrzyma zasad Tradycji, to narazi się na ryzyko zamieszania i konfliktów. Nieporozumienia mogą zniechęcić nowicjuszy do dalszego uczestnictwa i tym samym pozbawić ich korzyści, jakie oferują Anonimowi Nikotyniści.

Tradycje spajają całe Stowarzyszenie, pomagają przewodzić grupom lokalnym w sposób, który od lat pomaga ludziom zdrowieć. Tradycje pomagają trzymać się właściwej drogi i zapewniają każdemu członkowi naszego stowarzyszenia korzystanie z tych samych zasad, niezależnie od grupy i miejsca mityngu. Tradycje kładą nacisk na jedność grupy, dzięki czemu każdy w takiej grupie może czuć się bezpiecznie. W fundamentach Tradycji leży pokora. Tradycje chronią stowarzyszenie przed naszymi osobistymi wadami i słabościami. chronią nas przed nami samymi i podobnie do Kroków, nie pozwalają nam zboczyć z wytyczonej drogi.

Wgłębiając się w sens tych zasad, sprawniej osiągamy etapy zdrowienia i wzmacniamy Stowarzyszenie, by jeszcze lepiej mogło służyć tym, którzy pragną uniezależnić się od nikotyny.

---
Więcej na naszej stronie (https://www.nicotine-anonymous.org/store.php). Tłumaczenie Dobromir Kaźmierczak